Pośrednictwo pracy

Oferujemy również usługi pośrednictwa pracy. Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w Niemczech o wysyłanie CV mailem na adres bwe@bwe-polska.pl lub drogą pocztową do siedziby BWE – Polska Rynek 38, 58-100 Świdnica, albo do filii 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24.